Pracujemy dla Was
Wciąż pracujemy by lepiej rozumieć rynek nieruchomości Poznania i Wielkopolski, by nadążać za lokalnymi, regionalnymi i krajowymi trendami na rynku nieruchomości w celu zapewnienia naszym Klientom wszelkiej wiedzy do podjęcia decyzji o działaniach na rynku nieruchomości.
Społeczeństwo lokalne
Trzymamy rękę na pulsie społeczności lokalnej, by zapewnić Klientom najlepszą obsługę, na którą zasługują. Obserwujemy rynek nieruchomości i jego otoczenie, analizujemy pojawiające się trendy.
Nasza motywacja
Naszym celem jest zapewnienie Klientom najlepszych usług poprzez przekazanie dokładnej informacji oraz zapewnianie porad dla skutecznego i korzystnego zakupu lub sprzedaży nieruchomości.
Też tu mieszkamy
Jesteśmy członkami tej społeczności. Jako mieszkańcy jesteśmy świadomi "co mówi miasto". Nowe szkoły, drogi, restauracje, aktualne wydarzenia - to wszytko wpływa na otoczenie nieruchomości i ludzi z nich korzystających, a my to zauważamy.
Znaczenie czasu i decyzji
Rozumiemy wartość Twojego i naszego czasu oraz znaczenie decyzji o zakupie lub sprzedaży nieruchomości. Każda transakcja na rynku nieruchomości sprowadza się podejmowania właściwych decyzji oraz prowadzenia negocjacji. Na każdym etapie zapewnimy Ci profesjonalne doradztwo.
Dużo nie zawsze znaczy dobrze
Opieramy się na osobistym działaniu specjalisty. W naszej ofercie mamy szeroki zakres usług i tylko sprawdzone nieruchomości. Uważamy, że jakość usług i dokładność informacji o oferowanych nieruchomościach jest ważniejsza od ilości.
Hala garażowa

W lipcu 2015 roku Prezydent podpisał ustawę zmieniającą m.in. ustawę o opłatach i podatkach lokalnych, nowelizacja ustawy zmienia zasady opodatkowania hal garażowych podatkiem od nieruchomości. Nowe przepisy, wchodzące od stycznia 2016 roku, są korzystną zmianą dla członków wspólnot mieszkaniowych, będących współwłaścicielami wyodrębnionych lokali stanowiących hale garażowe. Zmiana jest znacząca, bo znacznie ułatwia rozliczenie podatku za lokale użytkowe - hale garażowe.

Stan obecny

Obecnie współwłaściciele wyodrębnionego lokalu stanowiącego halę garażową odpowiadają solidarnie za zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za ten lokal. Jednak niekiedy właścicieli hali garażowej jest nawet kilkudziesięciu lub kilkuset, często osoby te wcale się nie znają i trudno im współdziałać w sprawie podatku od nieruchomości. Przypomnieć trzeba, że zobowiązanie solidarne polega na tym, że wierzyciel (w tym przypadku gmina pobierająca podatek od nieruchomości) może wedle własnego wyboru żądać wykonania zobowiązania w całości lub w części od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Wiele gmin chętnie z tego korzystało pobierając podatek tylko od jednego ze współwłaścicieli hali garażowej w całej kwocie, ów nieszczęśnik musiał się potem domagać od pozostałych współwłaścicieli hali garażowej zwrotu części zapłaconego podatku na nich przypadającego.

Wielokrotnie osoby, będące członkami wspólnot mieszkaniowych, próbowały kwestię podatku od nieruchomości za halę garażową rozwiązywać za pośrednictwem wspólnoty mieszkaniowej. Tymczasem wspólnoty mieszkaniowe powołano do zarządzania nieruchomością wspólną, ale w rozumieniu ustawy o własności lokali, zaś wyodrębniony lokal użytkowy stanowiący halę garażową nie stanowi części nieruchomości wspólnej w rozumieniu tej ustawy. Kwestia ta rodziła szereg nieporozumień, członkowie wspólnot mieszkaniowych oczekiwali, że kwestię podatku od takiej hali garażowej załatwi w ich imieniu wspólnota, zazwyczaj siłami swojego Zarządcy. Wielu Zarządców wręcz posądzano o niechęć czy zaniechanie, gdy tymczasem umocowanie typowego Zarządcy wspólnoty mieszkaniowej nie dotyczyło spraw związanych z wyodrębnionymi lokalami. Nieporozumienia wynikały z odmiennego potocznego rozumienia pojęcia nieruchomości wspólnej i definicji nieruchomości wspólnej wynikającej z ustawy o własności lokali. Niekiedy Zarządcy próbowali pomóc członkom wspólnot mieszkaniowych, którzy byli też współwłaścicielami wyodrębnionego lokalu - hali garażowej poprzez przyjmowanie na siebie pełnomocnictw do czynności związanych z podatkiem od hali garażowej, jednak rzadko zdarzało się uzyskanie kompletu pełnomocnictw od wszystkich współwłaścicieli hali garażowej.

Korzystna zmiana

Nowelizacja, którą w lipcu 2015 roku podpisał Prezydent, zniosła solidarność zobowiązania podatkowego za podatek od nieruchomości lokali użytkowych stanowiących halę garażową w budynku mieszkalnym. Od stycznia 2016 roku obowiązek podatkowy ciążył będzie na współwłaścicielach hali garażowej w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności, a więc każdy z współwłaścicieli hali garażowej będzie mógł zapłacić tylko za swoją część podatku naliczonego całej hali garażowej. Zmiana ta jest korzystna dla współwłaścicieli, ponieważ ogranicza ryzyko konieczności opłacenia podatku za pozostałych współwłaścicieli. Dla wielu gmin to rozwiązanie także jest korzystne, bowiem ułatwia procedurę i ogranicza jej koszty. Zmiana ta postulowana była od kilku lat.

Maciej Wełnicki

lipiec 2015

Na naszej stronie WWW wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając z niej, wyrażają Państwo zgodę na ich użycie. W dowolnym momencie mogą Państwo zmienić lub cofnąć tę zgodę w ustawieniach swojej przeglądarki.