Oo 2005 roku zajmujemy się zarządzaniem nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych. Rozumiemy potrzeby małej społeczności, staramy się pogodzić interesy wspólnoty jako całości i każdego jej mieszkańca z osobna, dzięki temu jesteśmy w stanie osiągać postawione nam cele i zapewnić pełną satysfakcję z naszych usług.

Obsługa administracyjna

Oferujemy zarządzanie nieruchomościami świadczone na zlecenie Zarządu wspólnoty lub w formie zarządu powierzonego. Zapewniamy:

 • Przejęcie nieruchomości i jej dokumentacji od poprzedniego Administratora/Zarządcy
 • Nadzór nad bieżącą eksploatacją nieruchomości, w trosce o bezpieczeństwo i wygodę użytkowników.
 • Organizację i prowadzenie zebrań wspólnoty mieszkaniowej.
 • Organizację i prowadzenie księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej, oraz windykacji i bezpłatną obsługą pozaczynszowych dochodów z nieruchomości.
 • Rozliczenie mediów wspólnych wraz z cyklicznym odczytem wszystkich liczników.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej i budowlanej nieruchomości.
 • Doradztwo, w zakresie zarządu nieruchomością wspólną.
 • Pogotowie techniczne 27h/7d.

Kontrola i raportowanie

Okresowo przygotowujemy raporty z naszej działalności, z postępu zleconych nam zadań, ze stanu finansów wspólnoty, z przepływów pieniężnych. A po przejęciu nieruchomości przedstawimy raport ze stanu nieruchomości i kompletności dokumentacji. Zlecamy też kontrole mystery client (technika "ukrytego klienta" stosowana jest do badania jakości obsługi oraz jakości usług wykonywanych dla wspólnoty).

Zapewniamy organizację cyklicznych (zazwyczaj kwartalnych) spotkań konsultacyjnych z Zarządem wspólnoty. Celem spotkań jest bieżące omówienie ważnych spraw, postępu realizacji zadań, przedstawienie pomysłów i sposobów rozwiązywania problemów bieżących.

Strategia i planowanie

Opracowujemy roczne plany finansowo-rzeczowe i długookresowe plany gospodarcze oraz plany rozwoju nieruchomości w oparciu o sugestie mieszkańców, przewidywaną opłacalność i ryzyko ich wykonania. Określamy drogi postepowania i listę niezbędnych zadań wraz z szacunkiem kosztów ich realizacji. Przygotowujemy projekty uchwał, regulaminów itp. Ostateczne decyzję o wyborze planu działania każdorazowo podejmuje wspólnota.

Obsługa finansowa i księgowość

Wspólnotom mieszkaniowym zapewniamy:

 • Prowadzenie ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej
 • Ewidencji zaliczek wpłacanych na pokrycie kosztów
 • Przygotowanie indywidualnych naliczeń kosztów
 • Sporządzenie sprawozdań finansowych i raportów z przepływów pieniężnych
 • Bieżącą windykację płatności wraz z stosownym raportowaniem i przygotowywaniem wezwań do zapłaty
 • Rozliczanie zaliczek na eksploatację i fundusz remontowy
 • Rozliczanie mediów w oparciu o odczyty liczników
 • Bieżąca obsługa płatności wspólnoty przez jej rachunek bankowy

Na naszej stronie WWW wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając z niej, wyrażają Państwo zgodę na ich użycie. W dowolnym momencie mogą Państwo zmienić lub cofnąć tę zgodę w ustawieniach swojej przeglądarki.