Blog

Zaglądaj tu czasem, chętnie dzielę się informacjami i wiedzą.

Warto znać wartość

Warto znać wartość

Wycena nieruchomości zapewnia wiedzę przy inwestowaniu w nieruchomości. 

Wycena nieruchomości zapewnia wiedzę przy inwestowaniu w nieruchomości. Nie ważne czy kupujesz nieruchomość dla zysku ze wzrostu wartości, rozwoju, czy dla własnej potrzeby korzystania. Stać Cię na niewiedzę? Przy wycenach opieram się na bazie zweryfikowanych danych transakcyjnych zgromadzonych we współtworzonej wraz z grupą doświadczonych rzeczoznawców Wielkopolskiej Bazie Cen Nieruchomości.

FIRMA

WELNICKI.PL wycena i obsługa nieruchomości
Maciej Wełnicki
NIP 764-105-76-12

Blog