Pracujemy dla Was
Wciąż pracujemy by lepiej rozumieć rynek nieruchomości Poznania i Wielkopolski, by nadążać za lokalnymi, regionalnymi i krajowymi trendami na rynku nieruchomości w celu zapewnienia naszym Klientom wszelkiej wiedzy do podjęcia decyzji o działaniach na rynku nieruchomości.
Społeczeństwo lokalne
Trzymamy rękę na pulsie społeczności lokalnej, by zapewnić Klientom najlepszą obsługę, na którą zasługują. Obserwujemy rynek nieruchomości i jego otoczenie, analizujemy pojawiające się trendy.
Nasza motywacja
Naszym celem jest zapewnienie Klientom najlepszych usług poprzez przekazanie dokładnej informacji oraz zapewnianie porad dla skutecznego i korzystnego zakupu lub sprzedaży nieruchomości.
Też tu mieszkamy
Jesteśmy członkami tej społeczności. Jako mieszkańcy jesteśmy świadomi "co mówi miasto". Nowe szkoły, drogi, restauracje, aktualne wydarzenia - to wszytko wpływa na otoczenie nieruchomości i ludzi z nich korzystających, a my to zauważamy.
Znaczenie czasu i decyzji
Rozumiemy wartość Twojego i naszego czasu oraz znaczenie decyzji o zakupie lub sprzedaży nieruchomości. Każda transakcja na rynku nieruchomości sprowadza się podejmowania właściwych decyzji oraz prowadzenia negocjacji. Na każdym etapie zapewnimy Ci profesjonalne doradztwo.
Dużo nie znaczy dobrze
Opieramy się na osobistym działaniu specjalisty. W naszej ofercie mamy szeroki zakres usług i tylko sprawdzone nieruchomości. Uważamy, że jakość usług i dokładność informacji o oferowanych nieruchomościach jest ważniejsza od ilości.

Czym jest operat szacunkowy? Wielu specjalistów, takich jak zarządcy, pośrednicy, bankowcy i inni, przy podejmowaniu decyzji związanych z obrotem i inwestycjami na rynku nieruchomości powołuje się na operaty szacunkowe. Wiele procedur administracyjnych wymaga tego dokumentu, wiele przepisów prawnych wprost obliguje urzędników do korzystania z operatów szacunkowych. Czym więc jest operat szacunkowy?

  • Operat szacunkowy to dokument który sporządza tylko rzeczoznawca majątkowy. Operat jest opinią o wartości konkretnej nieruchomości i powstaje w wyniku procedury wyceny nieruchomości obejmującej w szczególności oględziny nieruchomości oraz analizę właściwego rynku nieruchomości. Operat szacunkowy jest zwieńczeniem pracy rzeczoznawcy majątkowego.
  • Operat szacunkowy to nie tylko suche fakty i nudne wyliczenia. W operacie szacunkowym ujawnia się także potencjał nieruchomości i szanse jej rozwoju oraz, co ważne w szczególności przy wycenach dla zabezpieczeń wierzytelności, w operacie ujawnia się ryzyka i niebezpieczeństwa związane z nieruchomością.
  • Rzeczoznawca majątkowy może też wykonywać inne analizy, opinie i ekspertyzy dotyczące nieruchomości, tj. wariantowe wyceny wartości indywidualnej (dla określenia optymalnego wykorzystania nieruchomości), analizy wrażliwości na czynniki ryzyka lub analizy chłonności.
  • Operat szacunkowy może być sporządzony wyłącznie przez rzeczoznawcę majątkowego. Często spotykaną praktyką w obrocie nieruchomościami jest dokonywanie wycen przez pośredników lub zarządców, a nawet pracowników banków. Wyceny takie są jedynie przybliżonymi oszacowaniami wykonywanymi np. do określenia wstępnej ceny ofertowej lub wstępnego oszacowania zabezpieczenia. Nie ma w tym nic złego, jednak pamiętaj, że oszacowania takie nie są operatem szacunkowym i że dokonywane są często na podstawie cen ofertowych, a więc cen "życzeniowych", tymczasem rzeczoznawcy majątkowi dokonują wycen na podstawie rzeczywistych cen transakcyjnych oraz specjalistycznej wiedzy o funkcjonowaniu rynku nieruchomości. Rzeczoznawcy jako uprawnieni specjaliści mają dostęp do cen transakcyjnych ujawnianych w aktach notarialnych.
  • Operat szacunkowy dotyczący wyceny konkretnej nieruchomości może być wystawiony wyłącznie w formie pisemnej. Operat szacunkowy może być wykorzystywany tylko do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia (o ile nie wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotnych czynników np. planów miejscowych). Operat szacunkowy może być jednak wykorzystywany po upływie rocznego okresu, po potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego, który go sporządził, przez umieszczenie stosowne klauzuli w operacie szacunkowym.

Na naszej stronie WWW wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając z niej, wyrażają Państwo zgodę na ich użycie. W dowolnym momencie mogą Państwo zmienić lub cofnąć tę zgodę w ustawieniach swojej przeglądarki.