Warto znać wartość!

Sporządziliśmy już kilka tysięcy wycen nieruchomości, nasi Klienci oparli o nasze wyceny swoje decyzje osobiste i biznesowe.
Wyceny nieruchomości prowadzimy w oparciu o dokładną bazę danych o cenach transakcyjnych nieruchomości.
Wycena nieruchomości to zaledwie ułamek procenta wartości nieruchomości, podejmuj więc decyzje wyposażony w wiedzę.
Wycenę sporządzi dla Ciebie uprawniony rzeczoznawca majątkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wycena nieruchomości dla sektora bankowego jest kluczowa dla rynku nieruchomości i rynku kapitałowego. To od wartości nieruchomości banki kalkulują współczynnik LTV, tak istotny dla analizy ryzyka kredytowego. 

Wycena nieruchomości dla zabezpieczenia kredytu

  • Sporządzenie wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia kredytu lub innej wierzytelności wymaga nie tylko analizy stanu nieruchomości i analizy rynkowych czynników wpływających na wartość nieruchomości, ale też identyfikacją szans i ryzyk mogących wpływać na wartość nieruchomości w przyszłości.
  • Banki zwracają uwagę na jakość przedstawionych wycen i preferują wyceny doświadczonych rzeczoznawców, którzy stale podnoszą kwalifikacje. Nasi rzeczoznawcy uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM) i Związek Banków Polskich (ZBP).

Inspekcje nieruchomości i monitoring zabezpieczeń

  • W trakcie trwania finansowania wykonujemy inspekcje nieruchomości dla potrzeb monitoringu postępów procesów inwestycyjnych oraz ciągłego monitoringu wartości zabezpieczenia. Z naszych usług w tym zakresie korzystają m.in. banki, deweloperzy oraz osoby, które inwestują na rynku nieruchomości.
  • Inwestującym w nieruchomości oferujemy inspekcje nieruchomości w celu zdiagnozowania parametrów rynkowych: poziom rynkowych stawek najmu, poziom wykorzystania najmu (poziom pustostanów), poziom przepływów pieniężnych z nieruchomości, jakości zarządzania nieruchomością.

Na naszej stronie WWW wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając z niej, wyrażają Państwo zgodę na ich użycie. W dowolnym momencie mogą Państwo zmienić lub cofnąć tę zgodę w ustawieniach swojej przeglądarki.