Warto znać wartość!

Sporządziliśmy już kilka tysięcy wycen nieruchomości, nasi Klienci oparli o nasze wyceny swoje decyzje osobiste i biznesowe.
Wyceny nieruchomości prowadzimy w oparciu o dokładną bazę danych o cenach transakcyjnych nieruchomości.
Wycena nieruchomości to zaledwie ułamek procenta wartości nieruchomości, podejmuj więc decyzje wyposażony w wiedzę.
Wycenę sporządzi dla Ciebie uprawniony rzeczoznawca majątkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rzeczoznawca majątkowy - czyli kto? Poznaj kilka informacji, a zdecydujesz się korzystać z jego usług. Rzeczoznawca majątkowy może sporządzić dla Ciebie operat szacunkowy dzięki któremu będziesz łatwiej i trafniej podejmować decyzje dotyczące nieruchomości. Przekonasz się, że warto korzystać z usług doświadczonego profesjonalisty w obsłudze nieruchomości.

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

  • Rzeczoznawca majątkowy to osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy dzięki doświadczeniu i państwowym uprawnieniom może wykonywać szacowanie wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.
  • Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać inne opracowania i ekspertyzy dotyczące rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku, efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju, skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych, oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali, bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora, wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji, wyceny nieruchomości traktowanych jak środki trwałe.
  • O randze zawodu rzeczoznawcy majątkowego, świadczy fakt, że zawód ten nie podlegał deregulacji dostępu do zawodów nieruchomościowych. Argumentacja pozostawienia tego zawodu w kręgu zawodów regulowanych wskazuje na dużą wagę opracowań wykonywanych przez rzeczoznawców majątkowych dla bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami, bezpieczeństwa zabezpieczeń i systemu bankowego oraz dochodów państwa i samorządów. Tytuł zawodowy „rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej. Biegłych sądowych z zakresu szacowania nieruchomości powołuje się spośród osób posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Na naszej stronie WWW wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając z niej, wyrażają Państwo zgodę na ich użycie. W dowolnym momencie mogą Państwo zmienić lub cofnąć tę zgodę w ustawieniach swojej przeglądarki.