Korzyści z zarządzania

Warto korzystać ze współpracy z doświadczonym zarządcą nieruchomości. Zarządca dba o ważne składniki Twojego majątku.
Korzystając z usług sprawdzonych zarządców od lat działających z sukcesem na rynku lokalnym.
Nasza współpraca to też lepsza cena dla Ciebie. Znamy rynek lokalnych usług dla Twojej nieruchomości.
Przekaż informację o tej ofercie też swoim sąsiadom. Zmieńcie zarządcę swojej nieruchomości na lepszego.

Od 2005 roku zajmujemy się zarządzaniem nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych. Rozumiemy potrzeby małej społeczności, staramy się pogodzić interesy wspólnoty jako całości i każdego jej mieszkańca z osobna, dzięki temu jesteśmy w stanie osiągać postawione nam cele i zapewnić pełną satysfakcję z naszych usług.

Obsługa administracyjna

Oferujemy zarządzanie nieruchomościami świadczone na zlecenie Zarządu wspólnoty lub w formie zarządu powierzonego. Zapewniamy:

 • Przejęcie nieruchomości i jej dokumentacji od poprzedniego Administratora/Zarządcy
 • Nadzór nad bieżącą eksploatacją nieruchomości, w trosce o bezpieczeństwo i wygodę użytkowników.
 • Organizację i prowadzenie zebrań wspólnoty mieszkaniowej.
 • Organizację i prowadzenie księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej, oraz windykacji i bezpłatną obsługą pozaczynszowych dochodów z nieruchomości.
 • Rozliczenie mediów wspólnych wraz z cyklicznym odczytem wszystkich liczników.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej i budowlanej nieruchomości.
 • Doradztwo, w zakresie zarządu nieruchomością wspólną.
 • Pogotowie techniczne 27h/7d.

Kontrola i raportowanie

Okresowo przygotowujemy raporty z naszej działalności, z postępu zleconych nam zadań, ze stanu finansów wspólnoty, z przepływów pieniężnych. A po przejęciu nieruchomości przedstawimy raport ze stanu nieruchomości i kompletności dokumentacji. Zlecamy też kontrole mystery client (technika "ukrytego klienta" stosowana jest do badania jakości obsługi oraz jakości usług wykonywanych dla wspólnoty).

Zapewniamy organizację cyklicznych (zazwyczaj kwartalnych) spotkań konsultacyjnych z Zarządem wspólnoty. Celem spotkań jest bieżące omówienie ważnych spraw, postępu realizacji zadań, przedstawienie pomysłów i sposobów rozwiązywania problemów bieżących.

Strategia i planowanie

Opracowujemy roczne plany finansowo-rzeczowe i długookresowe plany gospodarcze oraz plany rozwoju nieruchomości w oparciu o sugestie mieszkańców, przewidywaną opłacalność i ryzyko ich wykonania. Określamy drogi postepowania i listę niezbędnych zadań wraz z szacunkiem kosztów ich realizacji. Przygotowujemy projekty uchwał, regulaminów itp. Ostateczne decyzję o wyborze planu działania każdorazowo podejmuje wspólnota.

Obsługa finansowa i księgowość

Wspólnotom mieszkaniowym zapewniamy:

 • Prowadzenie ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej
 • Ewidencji zaliczek wpłacanych na pokrycie kosztów
 • Przygotowanie indywidualnych naliczeń kosztów
 • Sporządzenie sprawozdań finansowych i raportów z przepływów pieniężnych
 • Bieżącą windykację płatności wraz z stosownym raportowaniem i przygotowywaniem wezwań do zapłaty
 • Rozliczanie zaliczek na eksploatację i fundusz remontowy
 • Rozliczanie mediów w oparciu o odczyty liczników
 • Bieżąca obsługa płatności wspólnoty przez jej rachunek bankowy

Na naszej stronie WWW wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając z niej, wyrażają Państwo zgodę na ich użycie. W dowolnym momencie mogą Państwo zmienić lub cofnąć tę zgodę w ustawieniach swojej przeglądarki.