Blog

Zaglądaj tu czasem, chętnie dzielę się informacjami i wiedzą.

No Icon Blog Post

Stopy procentowe jednak w górę

Spodziewamy się znacznego wzrostu stóp procentowych.

Stopy procentowe jednak w górę, czego się było można spodziewać po wysokiej inflacji i wbrew zapowiedziom rządu. Rynek nieruchomości może zareagować na wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych wyhamowaniem tempa wzrostu cen.
Można się tego było spodziewać. Już we wrześniu wielu spodziewających się tego Klientów zmieniło swoje kredyty ze zmienną stopą na kredyty o stałej stopie (niektóre Banki np. PKOBP niekiedy bezprowizyjnie zawierały stosowane aneksy zmieniające). Wszystko na to wskazuje, że był to dobry krok.

FIRMA

WELNICKI.PL wycena i obsługa nieruchomości
Maciej Wełnicki
NIP 764-105-76-12

Blog