Blog

Zaglądaj tu czasem, chętnie dzielę się informacjami i wiedzą.

Straszne LTV

Wkład własny i LTV

O co tak naprawdę chodzi z tym wkładem własnym? Co to jest LTV? Warto znać znaczenie!

Jeszcze rok temu, gdy stopy procentowe były bliskie zera niewielu kredytobiorców interesowało się aż tak bardzo pojęciem wkładu własnego, niemal każdy bank żądał przynajmniej 20% wkładu własnego przy udzielaniu kredytu mieszkaniowego, ale dla kredytobiorców nie było to aż tak istotne. Wkład własny to pojęcie wymyślone dla kredytobiorców, by łatwiej im było przedstawić warunki kredytu i możliwości starania się o niego. Bankowcy i specjaliści od nieruchomości raczej posługują się pojęciem wskaźnika LTV. Wskaźnik LTV to prosta zależność, rozwiniecie tego angielskiego skrótu to loan to value, jest to prosta relacja wartości kredytu do wartości nieruchomości, przykładowo: wkład własny 20% to nic innego jak LTV równe 80%, a wkład własny 30% to LTV równe 70%. Wskaźnik służy m.in. do oceny ryzyka kredytowego, gdy jest wysoki to bank ponosi większe ryzyko i często oczekuje wyższej marży (oprocentowania), z punktu widzenia banku to wyższe oprocentowanie to swego rodzaju premia za większe ryzyko.
Aktualnie, gdy rynek nieruchomości przeżywa trudności związane z ograniczonym popytem na skutek obniżenia zdolności kredytowej typowego uczestnika rynku (spowodowanej wieloma już przecież podwyżkami stóp procentowych) warto pamiętać, że rynek nieruchomości jest bardzo ociężały, cechuje go duża nieelastyczność. Wszyscy zastanawiają się czy ceny będą jeszcze rosnąć, spadać, a może się stabilizować przy zerowym trendzie wzrostowym. I szukając ciekawych okazji mieszkaniowych na rozchwianym rynku warto pamiętać, że wskaźnik LTV dotyczy relacji wartości kredytu do wartości nieruchomości a nie do ceny nieruchomości, wartość i cena to nie jest przecież to samo!
Warto znać wartość!

FIRMA

WELNICKI.PL wycena i obsługa nieruchomości
Maciej Wełnicki
NIP 764-105-76-12

Blog