Blog

Zaglądaj tu czasem, chętnie dzielę się informacjami i wiedzą.

Baza danych transakcyjnych

Baza danych transakcyjnych

Baza danych transakcyjnych kluczem do dokładnej wyceny

W pracy rzeczoznawcy majątkowego istotne znaczenie ma solidna baza cen transakcyjnych,  gdzie wycenianą nieruchomość porównuje się z nieruchomościami podobnymi, które były przedmiotem transakcji. Solidna baz danych opiera się na cenach transakcyjnych, nie ofertowych. W serwisach sprzedażowych nieruchomości są przecież ceny ofertowe, które zazwyczaj z prawdziwą ceną transakcyjną się rozmijają. 
Dodatkowo ceny ofertowe tej samej nieruchomości są często różne, zbywający wystawiają czasem nieruchomość do sprzedaży w różnych cenach na różnych portalach, a czasem współpracują w wieloma pośrednikami, którzy robią podobnie.  Niejeden raz w portalach ogłoszeniowych znaleźć można ogłoszenie o zamiarze sprzedaży tej samej nieruchomości w różnych cenach ofertowych!


Wielkopolska Baza Cen Nieruchomości jest inicjatywą rzeczoznawców majątkowych aktywnie działających w obszarze miasta Poznania i województwa wielkopolskiego,  zrzeszonych w formie stowarzyszenia. Celem naszej współpracy jest systematyczne monitorowanie rynku poprzez gromadzenie kompletnych i zweryfikowanych (!) danych transakcyjnych dotyczących cen nieruchomości. Wykonywanie wycen w oparciu o takie dane zapewnia większą dokładność oszacowania i szybkość sporządzenia wyceny. 


Dlatego cieszymy się i jesteśmy dumni z członkostwa w WBCN, gdzie wraz z z grupą innych doświadczonych rzeczoznawców współtworzymy bazę danych transakcyjnych WBCN. W bazie danych mamy kilkadziesiąt tysięcy transakcji.
Warto dodać, że baz zawiera też dane od stawkach czynszu. 
Korzystaj z usług rzeczoznawców majątkowych stowarzyszonych w WBCN.

FIRMA

WELNICKI.PL wycena i obsługa nieruchomości
Maciej Wełnicki
NIP 764-105-76-12

Blog