Oferowane usługi

Zobacz co mogę dla Ciebie zrobić.

Lesiones Personales

Wycena mieszkania

Wycena mieszkania polega na jego ocenie (po koniecznych oględzinach) w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej.  Zostanie zweryfikowana rynkowa pozycja nieruchomości. W trakcie wyceny zostanie przeanalizowany:

  • stan prawny nieruchomości,
  • stan faktyczny,
  • funkcja i przeznaczenie lokalu,
  • rynek lokalny właściwy dla wycenianego mieszkania, 
  • czynniki (cechy) wpływające na rynkową ocenę mieszkania.

Po analizie wszystkich istotnych aspektów wpływających na wartość nieruchomości, dokonam kalkulacji analitycznej (porównawczej lub dochodowej) w celu wyliczenia obiektywnej wartości rynkowej. Z całości procesu wyceny sporządzony zostanie operat szacunkowy (raport z wyceny). 

Wymagane dokumenty
Do sporządzenia wyceny będą mi potrzebne podstawowe dane o mieszkaniu.

  • W przypadku nieruchomości lokalowych (wyodrębnionych) lokali będą to: numer księgi wieczystej oraz inne dokumenty, które zapewne posiadasz (np. umowa przedwstępna, dokumentacja techniczna, inwentaryzacja, zaświadczenie o samodzielności lokalu). Jeśli nie masz tych dokumentów, to nic nie szkodzi, postaram się sam do nich do dotrzeć.
  • W przypadku lokali spółdzielczych będą to: numer księgi wieczystej (o ile została założona), zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące własności lokalu, inne posiadane dokumenty (np. umowa przedwstępna, dokumentacja techniczna, inwentaryzacja, zaświadczenie o samodzielności lokalu).  Jeśli nie masz tych dokumentów, to nic nie szkodzi, postaram się sam do nich do dotrzeć.

Szczegóły usługi

Do 10 dni roboczych.
Wycena w formie operatu szacunkowego.
Od 650 zł brutto.
Wersja drukowana (dopłata 50 zł). Wersja elektroniczna - podpis kwalifikowany (bez dopłat).
Wg dostępności (dopłata +50%).

FIRMA

WELNICKI.PL wycena i obsługa nieruchomości
Maciej Wełnicki
NIP 764-105-76-12

Blog