Oferowane usługi

Zobacz co mogę dla Ciebie zrobić.

Wycena domu jednorodzinnego

Wycena domu jednorodzinnego

Wycena domu jednorodzinnego polega oszacowaniu jego wartości rynkowej, w aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości. W trakcie wyceny zostanie przeanalizowany:

  • stan prawny nieruchomości,
  • stan faktyczny,
  • funkcja i przeznaczenie przestrzenne działki na której posadowiony jest dom,
  • lokalny rynek budynków jednorodzinnych, 
  • czynniki (cechy) wpływające na rynkową domu.

Po analizie wszystkich istotnych aspektów wpływających na wartość nieruchomości, dokonam kalkulacji analitycznej (porównawczej lub dochodowej) w celu wyliczenia obiektywnej wartości rynkowej. Z całości procesu wyceny sporządzony zostanie operat szacunkowy (raport z wyceny). 

Wymagane dokumenty
Do sporządzenia wyceny będą mi potrzebne podstawowe dane o nieruchomości, tj. numer księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru budynków, mapa ewidencyjna, mapa zasadnicza, pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenie o zakończeniu budowy, dokumentacja techniczna budynku (np. projekt budowlany), inwentaryzacja budynku, inne posiadane dokumenty (umowa przedwstępna kupna/sprzedaży).

Budynki w budowie
Możliwa jest także wycena budynków w budowie, z oszacowaniem wartość wg aktualnego stanu zawansowania budowy i wg stanu spodziewanego po zakończeniu budowy. Wyceny takie są zazwyczaj konieczne w przypadku kredytowania budowy.

Szczegóły usługi

Do 10 dni roboczych.
Wycena w formie operatu szacunkowego.
Od 950 zł.
Wersja drukowana (dopłata 50 zł). Wersja elektroniczna - podpis kwalifikowany (bez dopłat).
Wg dostępności (dopłata +100%).
+50%

FIRMA

WELNICKI.PL wycena i obsługa nieruchomości
Maciej Wełnicki
NIP 764-105-76-12

Blog