Oferowane usługi

Zobacz co mogę dla Ciebie zrobić.

Derecho Empresarial

Wycena działki budowlanej

Wycena działki budowlanej polega na jej ocenie (po koniecznych oględzinach) w aktualnych warunkach panujących  na rynku nieruchomości. Podczas wyceny zostanie zweryfikowana rynkowa pozycja nieruchomości. W trakcie wyceny zostanie przeanalizowany:

  • stan prawny nieruchomości,
  • stan faktyczny,
  • funkcja i przeznaczenie przestrzenne działki,
  • rynek lokalny właściwy dla wycenianej działki, 
  • czynniki (cechy) wpływające na rynkową ocenę działki.

Po analizie wszystkich istotnych aspektów wpływających na wartość nieruchomości, dokonamy kalkulacji analitycznej (porównawczej lub dochodowej) w celu wyliczenia obiektywnej wartości rynkowej.  Z całości procesu wyceny sporządzony zostanie operat szacunkowy (raport z wyceny). 

Wymagane dokumenty
Do sporządzenia wyceny będą mi potrzebne podstawowe dane o nieruchomości i działce tj. numer księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, mapa ewidencyjna, mapa zasadnicza, decyzcja o warunkach zabudowy i/lub pozwlenie na budowę (o ile wydano), inne dokumenty (umowy wstępne itp.).

Działki z rozpoczętą budową
Możliwa jest także wycena działek z rozpoczętą budową lub z obiektami do rozbiórki.

Szczegóły usługi

Do 10 dni roboczych.
Wycena w formie operatu szacunkowego.
Od 750 zł.
Wersja drukowana (dopłata 50 zł). Wersja elektroniczna - podpis kwalifikowany (bez dopłat).
Wg dostępności (dopłata +100%).

FIRMA

WELNICKI.PL wycena i obsługa nieruchomości
Maciej Wełnicki
NIP 764-105-76-12

Blog